JOB AVAILABILITIES / ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

•เจ้าหน้าที่บัญชี1 ตำแหน่งApply this job/ สมัครงาน
• เขียนแบบโมลด์1 ตำแหน่งApply this job/ สมัครงาน
• Sales1 ตำแหน่งApply this job/ สมัครงาน
• ช่าง ไวร์คัต1 ตำแหน่งApply this job/ สมัครงาน
• ช่างแมคคานิค1 ตำแหน่งApply this job/ สมัครงาน
• ช่างเทคนิค-Technician1 ตำแหน่งApply this job/ สมัครงาน