ความยั่งยืน

  • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/nrcoth/domains/nr-group.com/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 906.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/nrcoth/domains/nr-group.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/nrcoth/domains/nr-group.com/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 607.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/nrcoth/domains/nr-group.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/nrcoth/domains/nr-group.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/nrcoth/domains/nr-group.com/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 134.

เรามุ่งมั่นสร้างคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดมูลค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการที่ภาคเกษตรกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เราจึงสนับสนุนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในรูปแบบพลังงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้แก่ชุมชน ทั้งในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในความพัฒนาความรู้ กระบวนการเพาะปลูก และการจ้างงาน นอกจากนี้ เรายังคงวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามพัทธกิจขององค์กร และ ลดอัตราการปลดปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม จึงเป็นความมุ่งมั่นของพันธกิจองค์กรที่ มุ่งพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พลังงานทางเลือก
ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้ หรือของเสียจากการแปรรูปทางการเกษตรจึงมีปริมาณ ดังนั้นเราจึงค้นคว้าวิจัยเพื่อแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน เพื่อช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการสูญเสียการนำเข้าเชื้อเพลิง

ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา เรามีการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่อยู่ในหลายรูปแบบ ทั้งน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการนำองค์ประกอบคาร์บอนจากใต้พื้นพิภพขึ้นมาเผาไหม้ล่องลอยปกคลุมชั้นบรรยากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นทุกขณะดังที่ทุกคนประสบอยู่ทุกวันนี้ และเราส่วนใหญ่ ยังทราบดีว่า มีพืชหลายชนิดที่ดักจับคาร์บอนในอากาศ มากักเก็บไว้และใช้ประโยชน์ในการเติบโตโดยธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้หลายรูปแบบ ทั้งจากผล หรือเนื้อลำต้น กิ่งก้าน เศษเหลือจากอุตสาหกรรมการเกษตร เมื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงจะเป็นการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศอีกครั้งในปริมาณที่ใกล้เคียงกับที่ได้กักเก็บไว้เดิม นั่นคือ ไม่เป็นการเพิ่มคาร์บอนในบรรยากาศนั่นเอง แต่ด้วยความต้องการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชื้อเพลิงชีวมวลจึงต้องถูกเตรียมโดยผ่านกระบวนการภายในเครื่องจักรกล

ฉะนั้นเราจึงสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรด้านพลังงานทดแทน จากชีวมวล(Biomass) อาทิเช่น ชุดเครื่องจักรการผลิตน้ำมันสบู่ดำ ชุดเครื่องจักรการผลิตเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ เพื่อให้ ชุมชนสามารถสร้างความยั่งยืนได้ด้วยการนำพลังงานทดแทน ที่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้ใหม่

การพัฒนาเครื่องจักรกลจากบริษัท ฟาร์มา & เอ็นเนอร์ยี ทำให้การผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ช่วยลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน และตอบสนองความต้องการในการแปรรูปให้เกิดพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกหลานของเราได้อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป

Go to Top

พลาสติกชีวภาพ
เนื่องจากอนาคตอันใกล้ ปิโตรเลียมมีแนวโน้มจะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และมีราคาสูง ดังนั้นพลาสติกชีวภาพ (BIOPLASTICS) จึงเป็นทางเลือกใหม่ทดแทนการผลิตพลาสติกจากปิโตรเลียม อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาวัสดุสาหรับการใช้งานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัด โดยพลาสติกชีวภาพได้นั้นผลิตมาจากแป้งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทนขึ้นใหม่ได้ในธรรมชาติ (Renewable Resource) โดยใช้พลังงานในกระบวนการผลิตต่ำและสามารถนำมารีไซเคิลได้100%ภายหลังจากการใช้งาน โดยพลาสติกชีวภาพนั้นจะมีคุณสมบัติในการใช้งานได้ใกล้พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแบบดั้งเดิมและ สามารถทดแทนการใช้งานที่มีอยู่ได้พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกที่ผลิตมาจากพืช เช่น ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, มันฝรั่ง,

ข้าว, และอ้อย เป็นต้นโดยมีกระบวนการผลิตจากการใช้เอมไซม์ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วจึงนำไปหมัก เพื่อให้ได้เป็นกรดแลคติกจากนั้นจึงนำกรดแลคติกที่ได้ไปผ่านกระบวนการพอลีเมอร์ไรเซชั่น(Polymerization) ก็จะได้เป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ หรือ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ PLA (Polylactic Acid) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรีไซเคิลโดยใช้สารเคมีที่เรียกว่า คลอโรฟอร์ม (Chloroform) ทำให้ได้สารตั้งต้นกลับมาใช้ในการผลิตพลาสติกอีกครั้ง อีกทั้งคลอโรฟอร์มที่ใช้แล้วก็สามารถนำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้อีกด้วย จากกระบวนการดังกล่าวทำให้เห็นว่า พลาสติกชีวภาพมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

Go to Top