ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เครื่องจักรและชิ้นส่วน

  • กลุ่มการพัฒนาเครื่องจักร อาทิเช่น เครื่องผสม เครื่องอบ เครื่องตอกเม็ดยา ครกและสาก สำหรับเครื่องตอกเม็ดยา แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง และ บรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งให้บริการปรึกษา ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการการผลิต และลดปริมาณของเสีย ภายใต้มาตรฐาน GMP ควบคุมโดย
  • วิศวกรและบุคคลากรที่เชี่ยวชาญ ในการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และฝึกอบรม รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม...)

บรรจุภัณฑ์

  • กลุ่มการพัฒนาและสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ ประเภท ขวดพลาสติกเพท (PET) PET พรีฟอร์ม หลอดอลูมิเนียม ฟิล์มฉลาก โฟมและฝาสำหรับบรรจุฝาปิด ในกลุ่มยา อาหาร น้ำดื่ม และเครื่องสำอาง ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้พื้นที่ที่ควบคุมความสะอาด
  • และผ่านการควบคุมคุณภาพและความแข็งแรง รวมทั้งให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องต้นแบบ และกระบวนการจัดส่งที่สะอาด และรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ และความพึงพอใจสูงสุด (เพิ่มเติม...)

บริการผลิตและบรรจุ

  • บริการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าได้ด้วยต้นทุนต่ำ รวมถึงการวิจัย
  • และพัฒนาสูตร ครอบคลุมการผลิตและบรรจุอย่างครบวงจร ภายใต้การควบคุมคุณภาพทุกกระบวนการผลิตตามหลัก GMP (เพิ่มเติม...)

โซลูชั่นการผลิต

  • กลุ่มให้บริการปรึกษา เพื่อโซลูชั่นการผลิตที่ครบวงจร และ ลดต้นทุนการผลิตระยะยาวสำหรับ ผู้ประกอบการที่ต้องการริเริ่มกิจการ และความเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยั่งยืน
  • ครอบคลุมการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยระบบ Turnkey ในกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน (เพิ่มเติม…)